Aanpoten

Home / Aanpoten

Wat is aanpoten

AANPOTEN is een idee van de vrienden Ruurd Jelle van der Leij en Ruben Hein om op een zo simpel mogelijke manier de biodiversiteit in Nederland te helpen herstellen. Simpelweg door het aanplanten van inheemse struiken en bomen, daar waar er vraag naar is, enerzijds. En anderzijds door een transparant platform te bieden waar je kunt doneren (en op die manier ook nog je CO2-uitstoot te compenseren).  Alle donaties worden direct ingezet om struiken en bomen te kopen en eventuele onkosten te vergoeden van onze vrijwilligers (bijvoorbeeld reiskosten wanneer we de beplanting rondbrengen). Voor de duidelijkheid, dit is een platform zonder winstoogmerk!

In ons toekomstbeeld zien we in Nederland een netwerk van miniatuur natuurgebiedjes als springplank voor de biodiversiteit. In eigen beheer van particulieren, boeren, landeigenaren.

Er moet veel gebeuren in Nederland als het om natuurherstel gaat, en wat ons betreft gebeurt het te langzaam.

Kortom: zorg jij voor de plek of steun je ons, dan zorgen wij voor de struiken en bomen. Natuurherstel, we doen het zelf wel!

Voor meer informatie kijk op www.aanpoten.nu

aanpoten - schep

Aanpoten op de televisie

Aanpoten omroep Max

Aanpoten - Omroep Max

aanpoten op1

Aanpoten - OP1

Aanpoten in de krant en op de radio

Aanpoten - RTL Nieuws

Aanpoten - NPORadio1

Aanpoten – Artikel Stellingwerf

artikel Stellingwerf